Om Vit Herdehund

Information kommer. Läs mer på http://www.vitherdehund.com/.

 MDR

Inom rasen vit herdehund har vi en defekt som kallas MDR1. Vi uppfödare är väl medvetna om denna och avlar därför enbart på djur som inte kan förorsaka en så kallad MDR1 -/-. För att läsa mer om MDR1, se texten nedan som är hämtad från Svenska Collieklubbens hemsida.

Vad betyder MDR-1?
MDR står för multi-drug resistance och är en bit DNA som innehåller koden till ett stort membranbundet protein kallat P-glycoprotein.

P-glycoprotein, eller P-gp, till hör en familj av transportprotein som kallas ATP-bindande cassette transportörer. Det är ett energiberoende membranbundet protein (dvs det finns i cellens vägg) som bland annat finns i celler i tarmen, levern, njuren och i de små blodkärlen, kapillärerna, i hjärnan. Dess funktion är att transportera ut en mängd olika typer av substanser (t ex läkemedel), som trängt in i cellen och tillbaka till cellens utsida. I hjärnan finns en särskild barriär, kallad blod-hjärn-barriären. Detta är egentligen ingen enskild struktur eller ett särskilt membran, utan beror på hur de små blodkärlen, kapillärerna, är organiserade i hjärnan. Blod-hjärn-barriären agerar som ett naturligt försvarsystem i hjärnan och centrala nervsystemet, och skyddar dessa från giftiga ämnen i blodet samtidigt som nödvändiga näringsämnen kan passera. Om blod-hjärn-barriären är defekt, som den blir om t ex inte P-glycoprotein fungerar, kan ämnen som ivermektin inte pumpas ut. De kan istället fortsätta passagen in till centrala nervsystemet och ger då upphov till olika tillstånd, som t ex kramper, koma eller rent av död.

Hur vet jag om min hund bär på MDR-1 defekten?
Arvsgång för MDR-1
Två fria föräldrar nedärver inte defekten.

Om båda föräldrarna är anlagsbärare, blir avkommorna till 25 % genetiskt fria från mutationen, 50 % blir anlagsbärare och 25 % blir homozygot för mutationen.

En fri förälder och en homozygot för mutationen ger endast anlagsbärare.

Arvsgången för MDR-1 är autosomalt recessivt. Autosomer, det är alla de gener som inte är könsbestämmande (vilka är X- eller Y-kromosomerna). Att något är recessivt innebär att anlaget är vikande, det underordnar sig, och krävs i dubbel upplaga för att kunna uttryckas. Hunden måste följaktligen få anlaget från vardera förälder för att kunna få egenskapen.

Man kan inte se på hunden om den har defekten. Det måste i så fall till ett särskilt test, ett genetiskt test. Man behöver genetiskt material från hunden, och det är i allmänhet ett blodprov eller ett svabbprov från munslemhinnan. Därefter utförs analysen, och man får resultat om hunden inte har anlaget (++; N/N), om hunden är anlagsbärare, dvs är heterozygot för anlaget (+/-; N/M), eller om hunden bara har, dvs är homozygot för, anlaget (-/-; M/M). N betyder här normal och M mutant. Vad innebär då detta?

Vad får MDR-1 mutationen för effekt?
Det är många olika läkemedel eller substanser som har rapporterats orsaka bekymmer hos collies eller de andra raser som har MDR-1 mutationen. Nedan följer en förteckning över dessa substanser med korta förklaringar. En del av dessa verksamma substanser finns registrerade som veterinärmedicinska läkemedel. Om så är fallet, är olika exempel angivna.

Degenerativ myelopati

Inom rasen vit herdehund har vi upptäckt en neurologisk sjukdom som till vardags kallas för DM. Vit Herdehundklubb har nyligen beslutat sig för att införa obligatorisk test av hundar som går i avel. Det innebär att endast hundar som är testade kommer att få så kallade ”hänvisningsbara” kullar. Kravet gäller från och med 1 maj 2013 och syftet är att avla bort sjukdomen. Kennel Erövrarens ställer sig till fullo bakom detta beslut och samtliga hundar som i framtiden kommer att användas i avel kommer att vara testade. Då avelsbasen redan är så liten som den är inom vit herdehund kommer Erövrarens med många andra att anse det nödvändigt att använda även bärare. Dubbelbärare kommer däremot inte att användas, och två enkelbärare kommer inte att paras med varandra. En hund som är fri och en som är bärare kan aldrig generera en valp som är dubbelbärare, endast enkelbärare vilket betyder att hunden som vuxen inte kan utveckla sjukdomen. Två hundar som är fri får fria valpar, det vill säga hundar helt utan arvsanlag för sjukdomen.

Vad är DM?

”Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till neurologiska symptom som svårighet att samordna rörelser i bakbenen, svaghet i bakbenen och känselbortfall. Symptomen är tilltagande men inte förknippade med smärta. Hos schäfer kallas sjukdomen ibland ”schäfervinglighet”. De flesta hundar som utvecklar sjukdomen är äldre än 8 år. För närvarande finns det ingen behandling eller botemedel. Den kliniska diagnosen ställs genom att veterinären gör undersökningar för att utesluta andra orsaker till symptomen. Enda sättet att säkert veta är att undersöka ryggmärgen efter döden och titta efter sjukdomsspecifika förändringar.”

Texten är hämtad från Sveriges lantbruksuniversitets hemsida.