English Want to read the english version?
Yes

New knowledge and new times

3 years ago av

Som ni vet, ni som följt vår lilla uppfödning över tid, så tycker vi om att tänka nytt, prova nytt och ständigt lära oss mer om avel. Vi har inte haft mer än en kull per år, och vi tar bara kull om vi verkligen tror på kombinationen. Vi avlar inte bara för avlandets skull. Nu kommer vi att förändra vårt tänk ytterligare, och detta kan vi göra på grund av att vi har världens bästa valpköpare. Vi kommer även i framtiden att knyta till oss personer som är genuint intresserade av rasen och är beredda på att bidra till en stark, frisk och trevlig brukshund.

Tack vare att våra valpköpare i 9 av 10 fall infriar sina löften om röntgen och mentalbeskrivning (även om just MH släpar efter men det är ju pga pandemin) så har vi fått en god förståelse för arv och miljö vad det avser höfter, armbågar och mentalitet. Vi lär oss fortfarande om detta och ser det som en levande process, vi kommer ständigt att bli bättre men aldrig fullärda.

Det vi kommer att göra i framtiden är att arbeta för en större genetisk variation vilket konkret innebär att vi kommer att behålla avelsrätten på valparna som vi säljer. Detta innebär att våra valpköpare kommer att vara införstådda med att vi eventuellt kommer att låna in hunden för avel, detta då hela kullen den kommer ifrån kan anses utvärderad och minst 3 år gammal. På så vis kan vi öka den genetiska variationen då vi inte sparar på 1 hund som sedan får flera kullar. Vi har inte tagit mer än max 3 kullar på våra tikar och sparsamt använt våra hanar fram tills nu. Detta kommer vi att fortsätta med och de inlånade tikarna och hanarna i framtiden kommer vi inte att använda till fler än 1 (avseende tik) och max 3 (avseende hanhund) kullar. Att endast ett fåtal hundar går i avel och får många valpar innebär stor förlust av genetisk variation, det vill vi motverka. Valpar som vi själva väljer att importera och ha hos fodervärdar kan förhoppningsvis bidra till nytt genetiskt material och dessa hundar kommer eventuellt att användas till fler än 1 kull (tik) och fler än 3 kullar (hane), helt beroende på vilket DNA den enskilda hunden bär på.

Självklart är inte detta ett upplägg som passar alla, men vi avlar heller inte för att passa alla. Vårt avelsmål är friska brukshundar som är mentalt stabila typer med stor arbetslust. Vi vill i tillägg bidra till en större genetisk variation. För att lyckas med detta är vi beroende av dedikerade valpköpare som förstår vikten av varje enskild individ. Vi har sådana valpköpare nu och vi välkomnar sådana valpköpare för framtida kullar. I tillägg är vi beroende av DNA-tester för att lyckas med detta. Vi har DNA-testat hela vår H-kull och ett antal vuxna hundar och kommer att fortsätta med detta även i framtiden.

Avel är ett arbete man inte kan utföra ensam och vi är enormt tacksamma över att vi har så fantastiska valpköpare och så många fina uppfödarkollegor runt om i världen. Det är tillsammans som vi bevarar den ras som vi älskar så mycket och utan er hade vi inte kunnat planera för framtida valpar. Vi funderar just nu på nästa kombination men har inte landat i något beslut än avseende vår 2022 kull.

Med det sagt så firar vi genom att konstatera den senaste tidens röntgenresultat:

Erövrarens Gamble with Grit HD A, ED 0, rygg utan anmärkning. Undersökt 2021-03-02.
Erövrarens Fear the Fluff HD B, ED 0, rygg utan anmärkning. Undersökt 2021-04-28.
Erövrarens Great White HD A, ED 0, rygg utan anmärkning. Undersökt 2021-05-20.


Related posts

Posts that are published in the same categories.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *